พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ๒๕๖๒ ที่ รพ.อ.ป.ร. ขาดแคลน สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่มีจำนวนมากขึ้น โดยมี ผู้ที่มีจิตศรัทธา ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ครอบครัว ตลอดจนพ่อค้าประชาชน และผู้รับบริการ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวนยอดทอดผ้าป่าทั้งสิ้น ๘,๐๕๐,๓๔๗ บาท โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งโรงทานจำนวน ๓๒ ร้าน เพื่อให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0121
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0016
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0044
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0152
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0076
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0075
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0030
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0041
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0159
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0038
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0058
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0105
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0073
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0012
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0067
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0080
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0077
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0015
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0061
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0074
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0032
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0034
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0033
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0035
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0043
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0046
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0060
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0062
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0068
 • 20 มิ.ย.62 ทอดผ้าป่า 190620 0072
 • 10
 • 11
 • 12