๒๓ พ.ค. ๖๒ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17