พิธี วันครบรอบ ๕๐ ปี ฮ.๖

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๒ พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี วันครบรอบ ๕๐ ปี ฮ.๖ ประจำการใน ทอ. ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูง ๒๐๓ กองบิน ๒ จ.ลพบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5