๘ ก.พ. ๖๒ พิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๒

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๒ พ.อ.ประดิษฐ์ เลิศรัตน์เดชากุล ผอ.กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพัธ์ ผวจ.ลพบุรี ให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จว.ลพบุรี