๓๑ ม.ค. ๖๒ ต้อนรับ พล.ท.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ หน.สนง.ผบช.ทบ. และคณะ

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.ท.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ หน.สนง.ผบช.ทบ. และคณะ ที่เข้าทำการสำรวจพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ภายในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร.