๒๒ ก.พ. ๖๒ พิธีเนื่องในวันรบพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๓

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๒ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเนื่องในวันรบพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๓ โดยมี ผบ.หน่วยทหาร ข้าราชการพลเรือน ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม (๑) กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จว.ลพบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5