๒๑ ก.พ. ๖๒ พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๒ พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • timeline 25620221 154606
 • timeline 25620221 154608
 • timeline 25620221 154610
 • timeline 25620221 154611
 • timeline 25620221 154615
 • timeline 25620221 154616
 • timeline 25620221 154618
 • timeline 25620221 154620
 • timeline 25620221 154622
 • timeline 25620221 154623
 • timeline 25620221 154625
 • timeline 25620221 154627
 • timeline 25620221 154628
 • timeline 25620221 154631
 • timeline 25620221 154633
 • timeline 25620221 154635
 • timeline 25620221 154650
 • timeline 25620221 154651
 • timeline 25620221 154653