๒๘ ก.ค. ๖๒ เดิน-วิ่ง-ปั่น เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๒ พ.อ. ธีระวัฒน์ ญาณศิริ รอง.ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชนชน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6