พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ กำลังพล รพ.อ.ป.ร. โดยได้รับจาก ทบ. ,ททบ.๕ฯ

เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ กำลังพล รพ.อ.ป.ร. โดยได้รับจาก ทบ. ,ททบ.๕ ,ออท. สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จำกัด และทุน ผอ.รพ.อ.ป.ร. จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๖ ทุน โดยมี คณะบริหาร กำลังพล รพ.อ.ป.ร. และบุตร ร่วมพิธี ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร
 • timeline 25620705 093714
 • timeline 25620705 093715
 • timeline 25620705 093716
 • timeline 25620705 093716 0
 • timeline 25620705 093717
 • timeline 25620705 093718
 • timeline 25620705 093718 0
 • timeline 25620705 093719
 • timeline 25620705 093719 0
 • timeline 25620705 093720
 • timeline 25620705 093720 0
 • timeline 25620705 093721