ผช.ผบ.ทบ.(๑) และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมเตรียมการรับเสด็จฯ

 • timeline 25620703 184855
 • timeline 25620703 184857
 • timeline 25620703 184857 0
 • timeline 25620703 184858
 • timeline 25620703 184859
 • timeline 25620703 184900
 • timeline 25620703 184902
 • timeline 25620703 184902 0
 • timeline 25620703 184904
 • timeline 25620703 184905
 • timeline 25620703 184905 0
 • timeline 25620703 184906
 • timeline 25620703 184908
 • timeline 25620703 184908 0
 • timeline 25620703 184909
 • timeline 25620703 184910
 • timeline 25620703 184911
 • timeline 25620703 184912
 • timeline 25620703 184913
 • timeline 25620703 184914