๓๐ ม.ค. ๖๑ พิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) เพื่ออัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร บนยอดพระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร และอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประดิษสถาน ณ วิหารพระไพรีพินาศจังหวัดลพบุรี ภายในศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี เมื่อ ๓๐ ม.ค. ๖๑