๒๘ ม.ค. ๖๑ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

พ.อ.หญิง เบญญาพร ศรีหิรัญ ผอ.กพย.รพ.อานันทมหิดล และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าธรรมโสภณ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๘ ม.ค. ๖๑