๒๕ ม.ค.๖๑ พิธีขอบรมราชานุญาดจัด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 25/01/18

พ.อ.ประโมทย์ นกหุ่น รอง ผอ.รพ.อานันทมหิดล พร้อมด้วยข้าราชการ รพ.อานันทมหิดล และ หน.ส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัด “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระที่นั้งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๑
Start slideshow