"พ.อ.ประโมชย์ นกหุ่น รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีงานวันสถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ ครอบรอบปีที่ ๓๕ โดยมี หน.ส่วนราชการ ผบ.หน่วยทหารใน พื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ พล.ป. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๑"