พิธีปลดทหาร_180501_0036.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0038.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0039.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0041.jpg พิธีปลดทหาร_180501_0043.jpg พิธีปลดทหาร_180501_0045.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0046.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0047.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0049.jpg
Previous pageNext page พิธีปลดทหาร_180501_0043
พิธีปลดทหาร 180501 0043