พิธีปลดทหาร_180501_0008.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0033.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0036.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0038.jpg พิธีปลดทหาร_180501_0039.jpg พิธีปลดทหาร_180501_0041.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0043.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0045.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0046.jpg
Previous pageNext page พิธีปลดทหาร_180501_0039
พิธีปลดทหาร 180501 0039