พิธีปลดทหาร_180501_0006.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0008.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0033.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0036.jpg พิธีปลดทหาร_180501_0038.jpg พิธีปลดทหาร_180501_0039.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0041.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0043.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0045.jpg
Previous pageNext page พิธีปลดทหาร_180501_0038
พิธีปลดทหาร 180501 0038