พิธีปลดทหาร_180501_0001.jpg พิธีปลดทหาร_180501_0005.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0006.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0008.jpgพิธีปลดทหาร_180501_0033.jpg
Next page พิธีปลดทหาร_180501_0001
พิธีปลดทหาร 180501 0001