๓๐ ส.ค. ๖๑ พิธีปิดโครงการ “อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ”

พล.ต. ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล กระทำพิธีปิดโครงการ “อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” โดยมี คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดล ,ประธานชมรมแม่บ้านศบบ. คณะแม่บ้าน และทีมแพทย์สหสาขาร่วมพิธี โครงการอาชาบำบัด ดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ย.- ส.ค. ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมโครงการดังนี้ นสศ., ศป.,พล.ป,มทบ.13, ร. 31,ศบบ.,บน.2 นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวและสติปัญญาเข้าร่วมกิจกรรม ผลการประเมินบุตรที่เข้าร่วมโครงการ คือบุตรมีพัฒนาการหลายด้านดีขึ้น เช่น การทรงตัว การยึดเหยียดกล้ามเนื้อแขนขา และหลังตรงมากขึ้น มีสมาธิ และสติปัญญาที่ดีขึ้น สามารถเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี โดยทางครอบครัวเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนบุตรสามารถโต้ตอบสิ่งเร้ากระตุ้นภายนอกได้ดีมากขึ้น ณ วัลลภาฟาร์ม จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๑
 • timeline 25610830 200657
 • timeline 25610830 200658
 • timeline 25610830 200700
 • timeline 25610830 200701
 • timeline 25610830 200702
 • timeline 25610830 200704
 • timeline 25610830 200706
 • timeline 25610830 200707
 • timeline 25610830 200709
 • timeline 25610830 200711
 • timeline 25610830 200712
 • timeline 25610830 200714
 • timeline 25610830 200715
 • timeline 25610830 200717
 • timeline 25610830 200718
 • timeline 25610830 200720
 • timeline 25610830 200721
 • timeline 25610830 200723