๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑ คณะแม่บ้าน มอบชุดนักเรียนให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน

พล.ต. ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน มอบชุดนักเรียนให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน ห้วงอายุ ๑-๔ ปี จำนวน ๓๒ คน คนละ ๓ ชุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑
 • timeline 25610830 222953
 • timeline 25610830 222956
 • timeline 25610830 223000
 • timeline 25610830 223003
 • timeline 25610830 223005
 • timeline 25610830 223006
 • timeline 25610830 223008
 • timeline 25610830 223010
 • timeline 25610830 223011
 • timeline 25610830 223013
 • timeline 25610830 223014
 • timeline 25610830 223017
 • timeline 25610830 223019
 • timeline 25610830 223024
 • timeline 25610830 223026
 • timeline 25610830 223028
 • timeline 25610830 223030
 • timeline 25610830 223032
 • timeline 25610830 223034
 • timeline 25610830 223036