ร่วมทำบุญถวายผ้าสไบห่มองค์พระประธาน วัดสันติมรรค

พล.ต. ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ประธานชมรมแม่บ้านศบบ. และคณะแม่บ้าน ร่วมทำบุญถวายผ้าสไบห่มองค์พระประธานและพระพุทธรูปทั้งภายในและภายนอกโบสถ์ จำนวน ๑๕ ผืน ณ วัดสันติมรรค รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑
 • timeline 25610830 202927
 • timeline 25610830 202929
 • timeline 25610830 202930
 • timeline 25610830 202931
 • timeline 25610830 202932
 • timeline 25610830 202933
 • timeline 25610830 202935
 • timeline 25610830 202936
 • timeline 25610830 202938
 • timeline 25610830 202940
 • timeline 25610830 202941
 • timeline 25610830 202943
 • timeline 25610830 202944
 • timeline 25610830 202945
 • timeline 25610830 202946
 • timeline 25610830 202948
 • timeline 25610830 202949
 • timeline 25610830 202951
 • timeline 25610830 202952
 • timeline 25610830 202954