รับโล่รางวัลศิษย์เก่า วพบ. ดีเด่น ด้านผู้บริหารดีเด่น ๑๕ ส.ค.๖๑

พ.อ.หญิง เบญญาพร ศรีหิรัญ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. รับโล่รางวัลศิษย์เก่า วพบ. ดีเด่น ด้านผู้บริหารดีเด่น พร้อมด้วย จ.ส.อ.หญิง สุภาพร ศรีสวัสดิ์ เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่า ดีเด่น ด้านผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของ วพบ. ในงานวันสถาปนา วพบ. ครบรอบปีที่ ๕๕ ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ ชั้น ๗ อาคารกองการศึกษา วพบ. เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๑
  • timeline 25610816 184644
  • timeline 25610816 184645
  • timeline 25610816 184646
  • timeline 25610816 184646 1
  • timeline 25610816 184647
  • timeline 25610816 184648
  • timeline 25610816 184650
  • timeline 25610816 184650 0
  • timeline 25610816 184651