รวมพลังนมแม่สู่ลูก ไอคิวดี อีคิวสูง ปี ๖๑

พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "รวมพลังนมแม่สู่ลูก ไอคิวดี อีคิวสูง ปี ๖๑" จัดโดย กสน.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับคณะอนุกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.อ.ป.ร. เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน ให้กับครอบครัวในเขตพื้นที่ชุมชนทหาร จว.ลพบุรี โดยในงานจัดให้มีกิจกรรม ประกวดสุขภาพเด็ก การวาดภาพระบายสี และนิทรรศการให้ความรู้ และของขวัญและของที่ระลึกมอบให้ผู้ที่มาร่วมโครงการ ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๓ ส.ค.๖๑
 • timeline 25610803 150839
 • timeline 25610803 150840
 • timeline 25610803 150841
 • timeline 25610803 150841 0
 • timeline 25610803 150841 1
 • timeline 25610803 150842
 • timeline 25610803 150842 1
 • timeline 25610803 150843
 • timeline 25610803 150843 0
 • timeline 25610803 150843 1
 • timeline 25610803 150844
 • timeline 25610803 150845
 • timeline 25610803 150846
 • timeline 25610803 150849
 • timeline 25610803 150850
 • timeline 25610803 150851
 • timeline 25610803 150852
 • timeline 25610803 150855
 • timeline 25610803 150857
 • timeline 25610803 150857 0
 • timeline 25610803 150858
 • timeline 25610803 150858 0
 • timeline 25610803 150858 1
 • timeline 25610803 150859
 • timeline 25610803 150900
 • timeline 25610803 151056
 • timeline 25610803 151057
 • timeline 25610803 151058