พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพกองทัพบก

คุณ ปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ. อานันทมหิดล เข้ารับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทัพบก ที่มีการพัฒนาในระดับ ดีมาก ในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธี เมื่อ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
 • timeline 25610808 093831
 • timeline 25610808 093832.1
 • timeline 25610808 093832
 • timeline 25610808 093833
 • timeline 25610808 093834
 • timeline 25610808 093835
 • timeline 25610808 093836
 • timeline 25610808 093836 0
 • timeline 25610808 093837
 • timeline 25610808 093838
 • timeline 25610808 093838 0
 • timeline 25610808 093839
 • timeline 25610808 093841
 • timeline 25610808 093842
 • timeline 25610808 093843
 • timeline 25610808 093843 0