พิธีมอบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉินและปิดการศึกษาฯ รุ่นที่ ๖๐ ปี ๖๑

พล.ต. ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. ผู้แทน จก.พบ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉินและปิดการศึกษาฯ รุ่นที่ ๖๐/๖๑ ณ หอบรรยายทางการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๑
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10