พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณ ปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. นำข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัว รพ.อ.ป.ร. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๙ ส.ค.๖๑
 • timeline 25610809 165424
 • timeline 25610809 165425
 • timeline 25610809 165426
 • timeline 25610809 165427
 • timeline 25610809 165427 0
 • timeline 25610809 165429
 • timeline 25610809 165429 1
 • timeline 25610809 165429 2
 • timeline 25610809 165430
 • timeline 25610809 165431
 • timeline 25610809 165432
 • timeline 25610809 165432 0
 • timeline 25610809 165433
 • timeline 25610809 165434
 • timeline 25610809 165435
 • timeline 25610809 165435 1
 • timeline 25610809 165436
 • timeline 25610809 165436 0
 • timeline 25610809 165437
 • timeline 25610809 165438
 • timeline 25610809 165439
 • timeline 25610809 165439 0
 • timeline 25610809 165439 1
 • timeline 25610809 165440