ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๗ ส.ค. ๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. นำข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระเฉลิมเนื่องในโอกาส วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานสนามยิงปืนร้อยพล เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • timeline 25610808 180208
 • timeline 25610808 180209
 • timeline 25610808 180210 1
 • timeline 25610808 180211
 • timeline 25610808 180211 0
 • timeline 25610808 180212
 • timeline 25610808 180213
 • timeline 25610808 180214
 • timeline 25610808 180215
 • timeline 25610808 180215 0
 • timeline 25610808 180216
 • timeline 25610808 180217
 • timeline 25610808 180218
 • timeline 25610808 180219
 • timeline 25610808 180220
 • timeline 25610808 180220 1
 • timeline 25610808 180221
 • timeline 25610808 180221 0.1
 • timeline 25610808 180221 0
 • timeline 25610808 180222
 • timeline 25610808 180223
 • timeline 25610808 180224
 • timeline 25610808 180225
 • timeline 25610808 180226 0.jpg