ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รพ.อ.ป.ร. ๑ ส.ค.๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รพ.อ.ป.ร." เพื่อให้ข้าราชการใหม่มีการพัฒนาในด้านความรู้ความเข้าใจภารกิจ บทบาท หน้าที่อุดมการและปรัชญาของข้าราชการใหม่ เพื่อปลูกฝังให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้ร่วมงานให้สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะบริหาร รพ.อ.ป.ร.พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ที่บรรจุใหม่ร่วมกิจกรรม ช่วงวันที่ ๑ - ๒ ส.ค. ๖๑ ณ โรงแรม เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จว.นครราชสีมา เมื่อ ๑ ส.ค.๖๑
 • timeline 25610802 174102
 • timeline 25610802 174103
 • timeline 25610802 174104
 • timeline 25610802 174104 1
 • timeline 25610802 174104 2
 • timeline 25610802 174105
 • timeline 25610802 174106
 • timeline 25610802 174106 1
 • timeline 25610802 174107
 • timeline 25610802 174107 1
 • timeline 25610802 174108
 • timeline 25610802 174109
 • timeline 25610802 174109 0
 • timeline 25610802 174109 1
 • timeline 25610802 174111
 • timeline 25610802 174111 1
 • timeline 25610802 174111 2
 • timeline 25610802 174111 3
 • timeline 25610802 174112
 • timeline 25610802 174112 0
 • timeline 25610802 174113
 • timeline 25610802 174114
 • timeline 25610802 174114 1
 • timeline 25610802 174116
 • timeline 25610802 174116 0
 • timeline 25610802 174117
 • timeline 25610802 174118
 • timeline 25610802 174119
 • timeline 25610802 1741120