ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณ ปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. นำข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัว รพ.อ.ป.ร. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๙ ส.ค.๖
 • timeline 25610809 162145
 • timeline 25610809 162146
 • timeline 25610809 162148
 • timeline 25610809 162148 0
 • timeline 25610809 162149
 • timeline 25610809 162149 1
 • timeline 25610809 162150
 • timeline 25610809 162150 1
 • timeline 25610809 162150 2
 • timeline 25610809 162151
 • timeline 25610809 162151 1
 • timeline 25610809 162152
 • timeline 25610809 162152 1
 • timeline 25610809 162153
 • timeline 25610809 162153 0
 • timeline 25610809 162155
 • timeline 25610809 162155 0
 • timeline 25610809 162155 1
 • timeline 25610809 162156
 • timeline 25610809 162157
 • timeline 25610809 162157 0.1
 • timeline 25610809 162157 0
 • timeline 25610809 162157 1
 • timeline 25610809 162157 2
 • timeline 25610809 162158