ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๑๒ ส.ค.๖๑

พ.อ.หญิงเกษราภรณ์ เนตรวงศ์ และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ สวนราชนุสรณ์เมืองลพบุรี เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๑
 • timeline 25610812 181939
 • timeline 25610812 181939 1
 • timeline 25610812 181940
 • timeline 25610812 181941
 • timeline 25610812 181942
 • timeline 25610812 181943
 • timeline 25610812 181945
 • timeline 25610812 181946
 • timeline 25610812 181946 1
 • timeline 25610812 181948
 • timeline 25610812 181949
 • timeline 25610812 181950
 • timeline 25610812 181951