วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวันกองทัพไทย

พ.อ.อำนวย เติมเกาะ ผอ.กตร.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวันกองทัพไทย(กองทัพบก)โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี หน. ส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๐
timeline 25610118 181100 timeline 25610118 181102 timeline 25610118 181104
timeline 25610118 181105 timeline 25610118 181107 timeline 25610118 181109
timeline 25610118 181110 timeline 25610118 181112 timeline 25610118 181114
timeline 25610118 181115