๒ มี.ค. ๖๑ พระบิดาแห่งมาตราฐานการช่างไทย

พ.อ.นาวี รักในศิล ผอ.กสน.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช "พระบิดาแห่งมาตราฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่างและทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตราฐาน โดยมีนาย สุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ุ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี เมื่อ ๒ มี.ค. ๖๑
timeline 25610302 102945 timeline 25610302 102948 timeline 25610302 102950 timeline 25610302 102953
timeline 25610302 102956 timeline 25610302 102958 timeline 25610302 102959 timeline 25610302 103002
timeline 25610302 103004