วันไตโลก World Kidney Day ๒๕๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ. อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดเนื่องในวันไตโลก “World Kidney Day ๒๕๖๑” บรรยายโดยทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนากร และนักกายภาพบำบัด รพ. อ.ป.ร. ในหัวข้อสตรีไทย ไต Strong ,กินอย่างไร ไตแข็งแรง ,กินอย่างไร ห่างไกลโรคไต ,ออกกำลังกายอย่างไร ไต Strong แก่ข้าราชการ กำลังพล ครอบครัว รพ.อานันทมหิดล รวมถึงผู้ป่วย และประชาชนที่สนใจ ให้ได้รับข้อมูลและได้นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน โดยภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์และงานฝีมือจากผู้ป่วยโรคไตที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อานันทมหิดล เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๑
timeline 25610308 165227 timeline 25610308 165228 timeline 25610308 165229 timeline 25610308 165229 0
timeline 25610308 165230 timeline 25610308 165231 timeline 25610308 165232 timeline 25610308 165233
timeline 25610308 165233 0 timeline 25610308 165235 timeline 25610308 165235 0 timeline 25610308 165236
timeline 25610308 165237 timeline 25610308 165238 timeline 25610308 165239 timeline 25610308 165239 0
timeline 25610308 165240 timeline 25610308 165241 timeline 25610308 165242 timeline 25610308 165243