วันคล้ายวันสวรรคต ๙ มิถุนายน ของทุกปี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุปกิต โพธิประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๙ มิถุนายน ของทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โดยมี พลตรี ชัชวาล บูรณรัช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมคณะข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ลูกจ้างโรงพยาบาลอานันทมหิดล และข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นำพวงมาลามาน้อมเกล้าถวายราชสักการะฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลอานันทมหิดล และ ปวงชนชาวไทย เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๑
 • timeline 25610612 151749
 • timeline 25610612 151730
 • timeline 25610612 151731
 • timeline 25610612 151732
 • timeline 25610612 151733
 • timeline 25610612 151734
 • timeline 25610612 151735
 • timeline 25610612 151738
 • timeline 25610612 151739
 • timeline 25610612 151740
 • timeline 25610612 151741
 • timeline 25610612 151742
 • timeline 25610612 151743
 • timeline 25610612 151744
 • timeline 25610612 151745
 • timeline 25610612 151746
 • timeline 25610612 151747
 • timeline 25610612 151748
 • timeline 25610612 151748 0