พิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด ๒๖ มิ.ย.๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหารเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเอาชนะปัญหายาเสพติด โดยมี ข้าราชการ ครอบครัว พลทหาร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๑
 • timeline 25610626 105838
 • timeline 25610626 105839
 • timeline 25610626 105839 1
 • timeline 25610626 105840 0
 • timeline 25610626 105841
 • timeline 25610626 105842
 • timeline 25610626 105843
 • timeline 25610626 105844
 • timeline 25610626 105845
 • timeline 25610626 105845 0
 • timeline 25610626 105845 1
 • timeline 25610626 105846
 • timeline 25610626 105846 1
 • timeline 25610626 105847
 • timeline 25610626 105848