พิธีเปิดห้องออกกำลังกาย Anan Dance Studio ๒๐ มิ.ย.๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดห้องออกกำลังกาย Anan Dance Studio รพ.อานันทมหิดล เพื่อให้ ข้าราชการ ครอบครัว และผู้ที่สนใจได้มีทางเลือกในการออกกำลังกาย เช่น การเต้นประกอบจังหวะเสียงเพลง และโยคะร้อน โดยมี คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมแม่บ้าน รพ.อานนทมหิดล พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร.ร่วมพิธี ณ พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ. เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๑
 • timeline 25610620 191754
 • timeline 25610620 191755
 • timeline 25610620 191756
 • timeline 25610620 191756 0
 • timeline 25610620 191756 1
 • timeline 25610620 191757
 • timeline 25610620 191758
 • timeline 25610620 191758๘ 1
 • timeline 25610620 191759
 • timeline 25610620 191800
 • timeline 25610620 191800 1
 • timeline 25610620 191800 2
 • timeline 25610620 191801
 • timeline 25610620 191801๘1
 • timeline 25610620 191802
 • timeline 25610620 191802๘1
 • timeline 25610620 191803
 • timeline 25610620 191804
 • timeline 25610620 191808
 • timeline 25610620 191809
 • timeline 25610620 191810
 • timeline 25610620 191811
 • timeline 25610620 191811๘1
 • timeline 25610620 191812
 • timeline 25610620 191813