พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรจาก ทบ.,ททบ.๕,ออท.สส.ฯ รพ.อ.ป.ร.

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรจาก ทบ.,ททบ.๕,ออท.สส.,และทุนสหกรณ์ออมททรัพย์เขาสามยอดจำกัด ให้กับบุตรของกำลังพล รพ.อ.ป.ร. จำนวน ๑๔๕ ทุน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพลและเป็นการส่งเสริมบุตรของกำลังพลตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มีผลการศึกษาที่ดี โดยมีคณะบริหาร หน.นขต. กำลังพล รพ.อ.ป.ร. และบุตร เข้าร่วมพิธี ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๔ ก.ค.๖๑
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10