พิธีประดับเครื่องหมายยศ ๒๐ มิ.ย.๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อานันทมหิดล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว ในส่วนของ รพ.อานันทมหิดล โดยมีข้าราชการ รพ.อานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑
 • timeline 25610620 191612
 • timeline 25610620 191613
 • timeline 25610620 191614
 • timeline 25610620 191615
 • timeline 25610620 191616
 • timeline 25610620 191617
 • timeline 25610620 191618
 • timeline 25610620 191619
 • timeline 25610620 191620
 • timeline 25610620 191621
 • timeline 25610620 191622
 • timeline 25610620 191623
 • timeline 25610620 191624