ฝึกทบทวนการปฏิบัติการใช้กระบี่ ๑๑ มิ.ย.๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในการฝึกทบทวนการปฏิบัติการใช้กระบี่ และการทำความเคารพโดยได้รับการสนับสนุน ครูฝึกจาก ศป. ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ระดับ พ.อ.(พ) และ พ.อ. ทั้งชายและหญิง ในการฝึกท่าทำความเคารพแบบใหม่เพื่อให้กำลังพลทำความเคารพได้อย่างถูกต้อง ตามแบบธรรมเนียมทหาร สง่างามสมเกียรติและศักดิ์ศรี ณ ห้องประชุมอาคารกัลยานิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑
 • timeline 25610612 154418
 • timeline 25610612 154408
 • timeline 25610612 154409
 • timeline 25610612 154410
 • timeline 25610612 154411
 • timeline 25610612 154412
 • timeline 25610612 154412 0
 • timeline 25610612 154413
 • timeline 25610612 154414
 • timeline 25610612 154415
 • timeline 25610612 154416
 • timeline 25610612 154417