งานวันสถาปนา พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ ครบรอบ ๓๘ ปี

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในงานวันสถาปนา พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ ครบรอบ ๓๘ ปี โดยมีคณะบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการครอบครัว พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ ร่วมงาน ณ บก.พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๑
  • timeline 25610613 122054
  • timeline 25610613 122030
  • timeline 25610613 122034
  • timeline 25610613 122036
  • timeline 25610613 122039
  • timeline 25610613 122043
  • timeline 25610613 122045
  • timeline 25610613 122046
  • timeline 25610613 122051