๒๓ พ.ย.๖๑ นำกำลังพลปลูกพืชผักสวนครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. นำกำลังพลปลูกพืชผักสวนครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนและได้บริโภคอาหารที่ปราศจากสารเคมี ณ บริเวณพื้นว่างเปล่าด้านข้างบ้านพัก ผอ.รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๑
  • timeline 25611123 152511
  • timeline 25611123 152513
  • timeline 25611123 152514
  • timeline 25611123 152516
  • timeline 25611123 152517
  • timeline 25611123 152520