๑๕ พ.ย. ๖๑ รวมหัวใจคนในครอบครัว รวมตัวดูแลเบาหวาน

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการเนื่องในวันเบาหวานโลก “รวมหัวใจคนในครอบครัว รวมตัวดูแลเบาหวาน” โดยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักโภชนาการบรรยายให้ความรู้ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และผู้ที่สนใจ ร่วมพิธี ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๑
 • timeline 25611115 174715
 • timeline 25611115 174717
 • timeline 25611115 174717 0
 • timeline 25611115 174718
 • timeline 25611115 174719
 • timeline 25611115 174720
 • timeline 25611115 174721
 • timeline 25611115 174722
 • timeline 25611115 174723
 • timeline 25611115 174724
 • timeline 25611115 174724 0
 • timeline 25611115 174725
 • timeline 25611115 174726
 • timeline 25611115 174727
 • timeline 25611115 174728
 • timeline 25611115 174729