ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ. ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ในด้านสายงานการส่งกำลัง โดยมี ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ. บก.นสศ. เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๑
  • timeline 25611128 112308
  • timeline 25611128 112310
  • timeline 25611128 112311
  • timeline 25611128 112312
  • timeline 25611128 112313
  • timeline 25611128 112314
  • timeline 25611128 112315
  • timeline 25611128 112316