พิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๑

พ.อ.ประโมทย์ นกหุ่น รอง.ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๑ ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตามวัย กิจกรรมเสริมทักษะ และตักไข่มหาสนุก โดยมีบุตรหลานกำลัง รพ.อานันทมหิดล ร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อานันทมหิดล เมื่อ ๑๒ ม.ค. ๖๑
timeline 25610113 074632 timeline 25610113 074634 timeline 25610113 074636 timeline 25610113 074639
timeline 25610113 074641 timeline 25610113 074643 timeline 25610113 074645 timeline 25610113 074648
timeline 25610113 074650 timeline 25610113 074652 timeline 25610113 074654 timeline 25610113 074657
timeline 25610113 074659 timeline 25610113 074702 timeline 25610113 074705 timeline 25610113 074707
timeline 25610113 074709 timeline 25610113 074712 timeline 25610113 074714 timeline 25610113 074717