๑ ธ.ค. ๖๑ พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก”

พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมซักซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม เส้นทาง หน้าศาลากลาง จว.ลพบุรี วงเวียนพระนารายณ์ ถนนเลียบคลองอนุศาสนนันท์ ชลประทานที่ ๑๐ ตลาดเสาธง วัดโนนหัวช้าง กลับสู่ศาลากลาง จว.ลพบุรี รวมระยะทาง ๓๓ กม. เมื่อ ๑ ธ.ค. ๖๑
  • timeline 25611201 140437
  • timeline 25611201 140438
  • timeline 25611201 140439
  • timeline 25611201 140440
  • timeline 25611201 140441
  • timeline 25611201 140442
  • timeline 25611201 140443
  • timeline 25611201 140444
  • timeline 25611201 140445