๙ ต.ค. ๖๑ พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ต สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อานันทมหิดล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว ในส่วนของ รพ.อานันทมหิดล โดยมีข้าราชการ รพ.อานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๖๑
 • timeline 25611009 135947
 • timeline 25611009 135948
 • timeline 25611009 135949
 • timeline 25611009 135950
 • timeline 25611009 135950 0
 • timeline 25611009 135951
 • timeline 25611009 135952
 • timeline 25611009 135953
 • timeline 25611009 135955
 • timeline 25611009 135957
 • timeline 25611009 135959
 • timeline 25611009 140001
 • timeline 25611009 140002
 • timeline 25611009 140004
 • timeline 25611009 140006
 • timeline 25611009 140008
 • timeline 25611009 140009
 • timeline 25611009 140012
 • timeline 25611009 140014