๓๐ ต.ค.๖๑ โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ศิริพัฒน์ สุขเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ กำลังพลทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสากว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวงเวียนเทพสตรี (วงเวียนพระนารายณ์) ถนนนารายณ์มหาราช และวงเวียนสระแก้ว ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยแบ่งพื้นที่ในการดำเนินการได้แก่ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีและส่วนราชการโดยรอบ บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีและโรงเรียนเมืองใหม่ เส้นทางถนนนารายณ์มหาราช (จากวงเวียนเทพสตรี (วงเวียนพระนารายณ์) ไปยังวงเวียนสระแก้ว) รวมทั้งบริเวณโดยรอบวงเวียนสระแก้ว โดยจิตอาสาได้ร่วมกันเก็บกวาด ทำความสะอาด พร้อมทั้งทาสีเครื่องหมายบริเวณฟุตบาท เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๑
  • timeline 25611030 141653
  • timeline 25611030 141654
  • timeline 25611030 141656
  • timeline 25611030 141658
  • timeline 25611030 141659
  • timeline 25611030 141700
  • timeline 25611030 141701
  • timeline 25611030 141703
  • timeline 25611030 141704
  • timeline 25611030 141706