๓๐ ต.ค. ๖๑ พิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒๕๘

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๘ ผลัดที่ ๒/๕๙ ผลัดที่ ๒/๖๐ และผลัดที่ ๑/๖๑ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑ โดยมี คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมพิธี ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. ๓๐ ต.ค. ๖๑
 • timeline 25611030 135351
 • timeline 25611030 135352
 • timeline 25611030 135354
 • timeline 25611030 135356
 • timeline 25611030 135357
 • timeline 25611030 135359
 • timeline 25611030 135401
 • timeline 25611030 135402
 • timeline 25611030 135404
 • timeline 25611030 135405
 • timeline 25611030 135406
 • timeline 25611030 135409
 • timeline 25611030 135412
 • timeline 25611030 135414
 • timeline 25611030 135416
 • timeline 25611030 135420
 • timeline 25611030 135422
 • timeline 25611030 135423
 • timeline 25611030 135425