๒๓ ต.ค. ๖๑ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช

พ.อ.สราวุฒิ ปราชชญากุล ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผว.จว.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประกอบพิธี ณ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
 • timeline 25611024 101330
 • timeline 25611024 101331
 • timeline 25611024 101332
 • timeline 25611024 101333
 • timeline 25611024 101335
 • timeline 25611024 101342
 • timeline 25611024 101345
 • timeline 25611024 101347
 • timeline 25611024 101348
 • timeline 25611024 101350
 • timeline 25611024 101351
 • timeline 25611024 101352