๒ ต.ค. ๖๑ พิธีรับส่งหน้าที่

รพ.อ.ป.ร. กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พลตรี ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร.(ท่านเดิม) กับ พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. (ท่านใหม่) โดยมี ข้าราชการ หน่วยขึ้นตรง และหน่วยฝากการบังคับบัญชา รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ และบริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อ ๒ ต.ค. ๖๑
 • timeline 25611002 134908
 • timeline 25611002 134909
 • timeline 25611002 134910
 • timeline 25611002 134911
 • timeline 25611002 134913
 • timeline 25611002 134915
 • timeline 25611002 134916
 • timeline 25611002 134917
 • timeline 25611002 134918
 • timeline 25611002 134919
 • timeline 25611002 134920
 • timeline 25611002 134921
 • timeline 25611002 134922
 • timeline 25611002 134922 0
 • timeline 25611002 134923
 • timeline 25611002 134924
 • 20181002 181003 0079
 • timeline 25611002 134926
 • timeline 25611002 134926 0
 • timeline 25611002 134927
 • timeline 25611002 134928